Статия 12

Микрочипа за идентификация на животни е устройство за радиоелектронна идентификация и представлява плака, носеща индивидуално програмиран номер. Той се използва за идентификация на животни и се поставя по различен начин и място. Намиращ се в или на тялото на животното , микрочипа подава радиосигнал, който се засича от четящо устройство. Номера, който се носи от микрочипа, е уникален и се състои от 15 цифри. В България и в Европа се разпространяват чипове и четящи устройства произведени по ISO стандарт.

Микрочипа представлява стерилна стъклена капсула с големина на оризово зърно в която има медна намотка размер те са му 12/2мм. Разпространява се с устройство за имплантиране, наподобяващо спринцовка с игла. Микрочипа се намира в лумена на иглата и се подава в организма чрез буталото. Действието по поставяне на микрочипа се нарича чипиране .
Подкожния имплантант е разпространения начин за чипиране на животните.Той се прилага при всички видове домашни любимци, включително и влечуги, отглеждани в терариум, селскостопански животни, спортни коне и др. Поставя се подкожно в областта на шията. Няма общоприето задължително място за поставяне на импланта. В България е прието това да се поставя в лявата част на шията, при говедата, овце, козите-от ляво на ухото. При домашните любимци е възможно чипа да бъде поставен и в областта на гърба между плешките. След имплантирането на чипа се прави проверка с четящо устройство. При правилното му поставяне и разчитане един от стикерите, в който е вписан номерът му, се записва в паспорта. Идентификационния номер се въвежда задължително в национална база данни поддръжка от компетентни органи. Фирмите производители и други организации поддържат също своите база данни.
Микрочипа не излъчва активен сигнал, т.е. не може да бъде открит от разстояние по-голямо от половин метър.
Ползите от поставяне на микрочипа са следните:
• При загубване или открадване на вашия домашен любимец може със сигурност да се докаже (вкл. пред общинските власти, МВР,съдебни органи), че кучето е ваше. Освен поставен микрочип на животното ви е необходим и паспорт по образец на Европейския Съюз, в който са отбелязани вашите данни и номера на микрочип.
• Предстои всеки микрочип да бъде регистриран в единна Европейска база данни, достъпна за всички ветеринарни лекари и власти в ЕС. Така всяко изгубено куче може да бъде сканирано и веднага да се

данните за контакт със собствениците му.
• При пътуване в чужбина, домашните любимци задължително трябва да имат микрочип, които е отразен в паспорта, заедно с профилактиките, необходими за пътуването
• Спазвате законите на Република България. След 2007 год. е задължително поставянето на микрочип на всяко куче.