Екип

Д-р Христо Христов

Завършил Ветеринарномедицински факултет към ТрУ – Ст. Загора през 1995г. Работи на смесена практика в системата на НВМС. От 1998г. като лицензиран частнопрактикуващ ветеринарен лекар. По време на своята практика е завършил специализация по „Епидемиология и профилактика на инфекциозните болести по животните”. Член на Националния съвет на „БВС” (Български ветеринарен съюз ) – № 070021, член на Управителния съвет на “БАВЛДЖ” (Българска асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни). Взел участие в шест конгреса на „WSAVA” (Световна организация за животни компаньони), в единадесет конгреса на „FECAVA” (Европейска организация за животни компаньони), в два конгреса на „NAVC” (Северно Американска ветеринарна конференция) и в десетки други международни и национални конгреси.

Д-р Евгения Николова

Завършила Ветеринарна медицина в Тракийски университет гр. Стара Загора през 2012 год. От 2014 год. работи във Ветеринарна клиника Севлиево. Член на БВС (Български ветеринарен съюз) № 070046. Преминала курсове по електрохирургия, ехокардиография и ултразвукова диагностика на дребните животни.

Д-р Мартин Николов

Завършил Ветеринарна медицина в Тракийски университет гр. Стара Загора през 2018 год. От 2014 год. е в екипа на д-р Христов. Член на БВС (Български ветеринарен съюз) № 070049. През 2018 год. е преминал курс по ултразвукова диагностика на дребните животни.

Асист. Владислава Маринова

Работи в екипа на Ветеринарна клиника Севлиево от месец май 2021г. Завършва Висшето си образование през 2014г. в Технически университет гр. Габрово. През 2014г. преминава интензивни курсове по английски език .