Цени и услуги

1.Клиничен преглед на еднокопитно – 10лв.

2.Клиничен преглед на едро преживно- 10лв.

3.Клиничен преглед на дребно преживно- 10лв.

4.Клиничен преглед на свиня, нерез, прасе- 10лв.

5.Клиничен преглед на птица- 10лв.

6.Клиничен преглед на куче- 10лв.

7.Клиничен преглед на котка- 10лв.

8.Клиничен преглед на гризачи- 10лв.

9.Клиничен преглед на екзотични животни- 10лв.

10.Консултация без животно- 10лв.

11.Клиничен преглед на птици до 200 броя (стадно)- 20лв.

12.Клиничен преглед на птици над 200 броя, за всеки следващи 100 броя по- 3лв.

13.Преглед на риби (стадна диагностика )- едно стопанство- 45лв.

1.Гинекологично изследване на ЕЖ- 15лв.

2.Ректално изследване на ЕЖ- 15лв.

3.Ректално изследване на ЕЖ за бременност- 15лв.

4.Диагностика за бременност чрез ултразвук- 20-30лв.

5.Гинекологично изследване на ДПЖ- 10лв.

6.Гинекологично изследване на СВ- 10лв.

7.Мануелно изследване за бременност на ДПЖ- 10лв.

8.Изследване на вимето, включително вземане на проба мляко- всички видове животни- 3лв.

9.Изследване на куцота при всички видове животни- 10лв.

10.Изследване на скрити недостатъци при всички видове животни- 30лв.

11.Андрологично изследване на всички видове животни -10лв

13.Дигитална рентгенография – първа снимка 30лв.

всяка следваща снимка 25лв.

1.Поставяне на инжекция- интракутанно, субкутанно, интрамускулно- 2лв.

2.Поставяне на абокат- 7лв.

3.Поставяне на инжекция- субконюктивално, паралумбално, интравенозно- 5лв.

4.Венозна инфузия- с апарат- 10лв.

5.Венозна инфузия- без апарат- 5лв.

6.Поставяне на инжекция- интратрахеално, интраартикуларно, бурзално, епидурално- 10лв.

7.Промиване и аплициране на лекарствени средства при всички видове животни интравезикално, интрамамарно и перорално- за едно животно- 2лв.

8.Терапевтично кръвопускане – ЕЖ- 5лв.

9.Терапевтично кръвопускане- ДЖ- 5лв.

10.Вземане на кръвна проба- 5лв.

11.Кръвопреливане- 100лв.

12.Каутеризация- 10лв.

13.Аплициране на лекарствени средства – маточно или ректално- 7лв.

14.Източване на маточни секрети, екскрети и лохии и промиване на матката- 15лв.

15.Инжектиране на медикаменти във вимето- на папил по- 1лв.

16.Клизма ЕЖ- 15лв.

17.Клизма ДЖ- 15лв.

18.Клизма куче, котка- 15лв.

19.Катетеризиране на кухини и органи – всички видове животни- 15лв.

20.Троакиране ЕПЖ, ДПЖ- 15лв.

21.Поставяне на хранопроводно- стомашна сонда- 15лв.

22.Поставяне на феромагнити при ЕПЖ- 10лв.

23.Компрес- 5лв.

24.Ларингоскопия- 10лв.

25.Изследване на устна кухина- фарингс и ларингс- 10лв.

26.Външно, кутанно аплициране- втриване- 2лв.

27.Физиотерапия- за един сеанс- 10лв.

28.Интрамамарна инфузия на въздух след родилна пареза- 15лв.

29.Евтаназия- 30лв.

30.Изследване на сърце и кръвообръщението- 15лв.

31.Изследване на очи и зрение- 15лв.

32.Изследване на уши и слух- 15лв.

33.Промивка на стомах- 15лв.

34.Вземане на кожна проба- 5лв.

35.Биопсия на вътрешни органи и кости- 30лв.

36.Вземане на секрет- 5лв.

37.Вземане на смивка от препуциум- 5лв.

38.Вземане на проба от урина без катетър- 5лв.

39.Вземане на фекална проба- всички видове животни- 5лв.

40.Тънкоиглена аспирационна биопсия- 20лв.

41.Вземане на фекална проба от птица- 2лв.

42.Аутопсия на птица- 10лв.

43.Аутопсия на птичи ембрион- 1лв.

44.Аутопсия на ЕЖ- 70лв.

45.Аутопсия на ДЖ- 30лв.

46.Аутопсия на КЧ, КТ- 30лв.

47.Вземане на проба вода и риба за изследване- 5лв.

48.Маркиране чрез микрочип и индентификация ЕКЖ (без цената на микрочипа)- 20лв.

49.Маркиране чрез микрочип и идентификация на куче, котка, екзотични птици и др. (без цената на микрочипа)- 20лв.

1. Поваляне на едро животно с фиксиране- 20лв.

2. Поваляне на дребно животно и свиня с фиксиране-10лв.

3. Превръзка- обикновена- 5лв.

4. Превръзка – сложна- 15лв.

5. Тоалет на рана- 15лв.

6. Зашиване на рана- 20лв.

7. Операция на папила на млечната жлеза – за една цицка- 20лв.

8. Използване на принудителни фиксатори- 10лв.

9. Отваряне на абсцес- 15лв.

10. Отваряне на дълбоко разположен абсцес- 20лв.

11. Повърхностна (локална) анестезия- 5лв.

12. Инфилтрационна анестезия- 20лв.

13. Проводна анестезия- 20лв.

14. Обща наркоза на едро животно- 20лв.

15. Обща наркоза на ДЖ, СВ, КЧ, КТ- 20лв.

16. Инхалационна наркоза- 20лв.

17. Обдишване с амбу и кислород- 20лв.

18. Отстраняване на зъбен камък – инструментално- 20лв.

19. Отстраняване на зъбен камък – чрез ултразвук- 30лв.

20. Пилене на деформирани зъби- 20лв.

21. Вадене на зъб – млечен- 10лв.

22. Вадене на зъб- постоянен- 15лв.

23. Електрохирургична намеса при хиперплазия на венците- 60лв.

24. Пластика на твърдо небце- 50лв.

25. Отстраняване на чуждо тяло от фарингса- консервативно- ЕЖ- 20лв.

26. Отстраняване на чуждо тяло от фарингса- консервативно ДЖ, СВ, КЧ, КТ- 20лв.

27. Отстраняване на чуждо тяло от фарингса – консервативно – птици- 5лв.

28. Трахеотомия – ЕЖ- 50лв.

29. Трахеотомия – ДЖ, СВ, КЧ, КТ- 20лв.

30. Промиване и почистване на ухо- 10лв.

31. Операция на ухо (отхематом)- 40лв.

32. Отстраняване на тумори и полипи от ушна раковина и слухов канал- 50лв.

33. Резекция на слухов канал- 80лв.

34. Операция на клепач (ентропиум ектропиум ) за 1 брой- 50лв.

35. Операция на трети клепач с отстраняване на слъзна жлеза- 50лв.

36. Операция на трети клепач с репониране на слъзна жлеза- 60лв.

37. Операция на очна ябълка с репониране- 50лв.

38. Операция на очна ябълка, включително екстирпация- 50лв.

39. Пункция на коремна кухина- 15лв.

40. Пункция на гръдна кухина- 20лв.

41. Пункция на пикочен мехур- 10лв.

42. Катетеризация на пикочен мехур мъжко животно- 20лв.

43. Катетеризация на пикочен мехур женско животно- 20 лв.

44. Стомашна промивка- 20лв.

45. Лапаротомия и оперативна намеса при коремни рани- 80лв.

46. Руменотомия при ПЖ- 100лв.

47. Ентеротомия и цистотомия- 120лв.

48. Резекция и анастомоза на черва- 100лв.

49. Гастротомия- 150лв.

50. Спленектомия- 150лв.

51. Операция при умбиликална херния- ЕЖ- 50лв.

52. Операция при умбиликална херния – ДЖ и СВ- 35лв.

53. Операция при умбиликална херния- прасе до 6 месеца- 25лв.

54. Операция при умбиликална херния – КЧ, КТ- 50лв.

55. Операция при ингвинална херния- 70лв.

56. Операция при ингвинална херния- двустранна- 100лв.

57. Перинеална херния- 100лв.

58. Уретростомия- задна- 80лв.

59. Уретростомия – абдоминална- 100лв.

60. Уретротомия- 70лв.

61. Операция на фарингса и хранопровода- 100лв.

62. Резекция на ребра- 100лв.

63. Наместване на кости- оперативно (остеосинтеза) нефрагментирана- 100лв.

64. Наместване на кости- оперативно (остеосинтеза) фрагментирана- 150лв.

65. Репониране, включително оперативно при пролапсус на ректума ЕЖ- 80лв.

66. Репониране, включително оперативно при пролапсус на ректума ДЖ- 50лв.

67. Операция на ректална и анална фистула- 80лв.

68. Ампутация на ректума след изпадане- ЕЖ- 80лв.

69. Ампутация на ректума след изпадане- ДЖ- 40лв.

70. Ампутация на ректума след изпадане- прасе сукалче- 20лв.

71. Изстискване на анални сакове- 10лв.

72. Промиване на анални сакове- 20лв.

73. Екстирпация на околоаналните сакове- 80лв.

74. Лечение на фрактура и луксация- наместване, гипсирани и шиниране – ЕЖ- 50лв.

75. Лечение на фрактура и луксация – наместване, гипсиране и шиниране – КТ, КЧ- 50лв.

76. Лечение на фрактура и луксация – наместване , гипсиране и шиниране – ДЖ- 40лв.

77. Оперативно отстраняване на фиксиращи елементи след остеосинтеза- 80лв.

78. Операция на слюнчената жлеза и слюнчения канал, включително екстирпация- 100лв.

79. Операция на опашката- ЕЖ- 20лв.

80. Операция на опашката- ДЖ и СВ- 20лв.

81. Рязане на зъби при новородено прасе- 2лв.

82. Кастрация на жребец- 100лв.

83. Кастрация на прасе- 20лв.

84. Кастрация на коч, пръч с Бордицио- 20лв.

85. Операция с кастрация на прасе със скротална херния или хермафродит- 30лв.

86. Овариектомия на свиня- 30лв.

87. Кастрация на котка- 70лв.

88. Кастрация на котарак- 30лв.

89. Кастрация на куче – мъжко- 40лв.

90. Кастрация на куче- женско- 70 лв.

91. Пиометра и оварихистеректомия кучка- според големината- от 80 до 120лв.

92. Пиометра и оварихистероктомия котка- 80лв.

93. Терапевтична промивка на препуциум и пенис- 10лв.

94. Ампутация на пенис ЕЖ- 60лв.

95. Ампутация на пенис ДЖ- 40лв.

96. Оперативно изместване пениса на бик- 50лв.

97. Операция при фимоза и парафимоза- 50лв.

98. Ампутация на препуциума- 25лв.

99. Родилна помощ- разраждане крава- 80лв.

100. Родилна помощ- разраждане кобила- 100лв.

101. Родилна помощ разраждане- ОВ и КЗ- 30лв.

102. Родилна помощ- разраждане свиня- 100лв.

103. Фетотомия- ЕЖ- 120лв.

104. Фетотомия – ДЖ- 35лв.

105. Цезарово сечение на кобила- 200лв.

106. Цезарово сечение на крава- 100лв.

107. Цезарово сечение на овца и коза- 60лв.

108. Цезарово сечение на свиня- 100лв.

109. Цезарово сечение на кучка- 100лв.

110. Цезарово сечение на кучка с реанимация на плодовете- 150лв.

111. Цезарово сечение на котка- 80лв.

112. Цезарово сечение на котка с реанимация на плодовете- 100лв.

113. Оперативно затваряне на вагината при пролапс- ЕЖ- 50лв.

114. Оперативно затваряне на вагината при пролапс- ДЖ- 30лв.

115. Мануелно отстраняване на плацентата – ЕЖ- 40лв.

116. Мануелно отстраняване на плацентата- ДЖ- 15лв.

117. Оперативна намеса при разкъсване на меки родови пътища- ЕЖ- 50лв.

118. Оперативна намеса при разкъсване на меки родови пътища- ДЖ- 50лв.

119. Оперативно отстраняване на тумори от кожа и лигавици- 50лв.

120. Оперативно отстраняване на тумори на млечна жлеза- 70лв.

121. Оперативно отстраняване на коремни тумори- 100лв.

122. Репониране на матка вкл. Нанасяне на шев след изпадане- ЕЖ- 80лв.

123. Репониране на матка вкл. Нанасяне на шев след изпадане- ДЖ- 40лв.

124. Репониране на матка вкл. Нанасяне на шев след изпадане- СВ- 40лв.

125. Ампутация на матка след изпадане- ЕЖ- 120лв.

126. Ампутация на матка след изпадане- ДЖ- 60лв.

127. Снемане на кожни шевове- 6лв.

128. Рязане на нокти- на крак по- 3лв.

129. Издаване на ветеринарномедицински документи- 25-50лв.

130. Разчитане на рентгенова снимка- 15лв.

131. ЕКГ- 20лв.

132. Видеозон- 20-30лв.

133. Престой на лекаря по чужда вина- за всеки 30 минути по- 10лв.

134. Посещение и преглед в дома на стопанина в рамките на населеното място- 20лв.

.

Фризура (според големината на животното и поддръжката му)- от 20 до 50лв.


Къпане и сушене (според големината на животното)- 20- 35лв.

Педикюр- 8лв.

Почистване на уши- 6лв.

Почистване на очи- 6лв.

Избелване и полиране на зъби- 20лв.

Настаняване на пансион (24ч.)
  – котка – 15 лв.;

  – куче до 20кг. – 15 лв.;

  – куче над 20кг. – 20 лв.

*В цената на пансиона са включени- Разходки сутрин и вечер, хранене според нуждите на животното, ежедневно подменяна мека постеля

· В дадения ценоразпис е включена минималната стойност на положения труд, като стойността на вложените лекарства и консумативи се калкулира отделно!

· Извън работното време на лечебното заведение и по празнични дни, цените се удвояват!

· При работа със злонрави животни цените се завишават с 50%!

· Преди започването на всяка операция се заплащат 50% от предполагаемата стойност!

· При престой на болно животно на пансион, към дневната цена се добавя и цената на необходимите медикаменти за лечението му!

Обезпаразитяване, Кръвни изследвания, Тест IDEXX/ Ваксинация

Бонус: -10% от цената или безплатен ехографски преглед

Обезпаразитяване:

Външно– срещу бълхи и кърлежи

Вътрешно– срещу глисти и тении

Кръвни изследвания- Изследване на 15 клинични показатели и хематология.

Тест IDEXX- Изследване за наличие на дирофилариоза и 3 кърлежопреносими заболявания, някои от които опасни за човека.

Ваксинация- Срещу следните вирусни заболявания:

КучетаГана, Хепатит, Парвовироза, Параинфлуенца, Лептоспироза, Бяс.

КоткиКалицивирусна инфекция, Херпесвирусна инфекция, Котешка левкемия, Панлевкопения, Хламидийна инфекция.