Цени и услуги

1.

1. Планов клиничен преглед ……………………………………………….……20 лв.

2. Извънреден клиничен преглед………………………………………………..30 лв.

3. Клиничен преглед в празничен/ почивен ден………….…………………….30 лв.

4. Консултация без животно………………………………………………..……10 лв.

5. Посещение в дома на стопанина в рамките на нас. място……………………20 лв.

6. Използване на допълнителни средства за фиксация……………………10 – 20 лв.

Забележка: Престой на лекаря по чужда вина – за всеки 30 мин. по 10 лв.

1.

1. Ехографско изследване/ Ехокардиография……………………………………. 25 – 50 лв.

2. Отоскопия…………………………………………………………………….…. 25 лв.

3. Офталмоскопия……………………………………………………………….… 20 лв.

4. Микроскопска диагностика………………………………………………….… 25 лв.

5. ЕКГ…………………………………………………………………………….… 25 лв.

6. ПКК………………………………………………………………………………. 30 лв.

7. Биохимия………………………………………………………………………… 45 лв.

8. Кръвни изследвания (ПКК биохимия)……………………………………….. 65 лв.

9. Химично изследване на урина……………………………………………….… 15 лв.

10. Изследване седимент на урина…………………………………………………. 15 лв.

11. Дигитална рентгенография – 30 лв. първа снимка, 25 лв. всяка следваща снимка

12. Апаратно изследване на хормони……………………………………..…….. 35 – 50 лв.

13. Апаратно изследване на сърдечни и панкреатични биомаркери…..………… 30 – 50 лв.

14. Апаратно изследване на инфекциозни заболявания……………………….…. 30 лв.

15. Апаратно изследване на паразитни заболявания………………………………. 30 лв.

16. Антигенни / Антителни бързи тестове………………………………………… 30 – 55 лв.

Манипулации *

1. Поставяне на инжекция:

интракутанно, субкутанно, интрамускулно………………………. 2 лв.

паралумбално, интравенозно………………………………………. 15 лв.

интратрахеално, интраартикуларно, епидурално………………… 25 лв.

2. Поставяне на абокат………………………………………………………… 7 лв.

3. Перорално аплициране на лекарствени средства………………………… 2 лв.

4. Венозна инфузия……………………………………………………………. 20 лв.

5. Вземане на кръвна проба…………………………………………………… 5 лв.

6. Вземане на кожна проба……………………………………………………. 5 лв.

7. Вземане на фекална проба………………………………………………….. 5 лв.

8. Вземане на проба от урина без катетър……………………………………. 5 лв.

9. Вземане на секрет…………………………………………………………… 5 лв.

10. Вземане на смивка от препуциум………………………………………….. 5 лв.

11. Биопсия на вътрешни органи и кости……………………………………… 30 лв.

12. Тънкоигленна аспирационна биопсия……………………………………… 20 лв.

13. Изтискване на анални сакове……………………………………………….. 10 лв.

14. Промиване на анални сакове……………………………………………….. 20 лв.

15. Каутеризация………………………………………………………………… 25 лв.

16. Катетеризиране на кухини и органи……………………….……………….. 30 лв.

17. Поставяне на стомашно – хранопроводна сонда………………………….. 25 лв.

18. Изследване на устна кухина…………………………………………………. 20 лв.

19. Изследване на очи и зрение…………………………………………………. 20 лв.

20. Изследване на уши и слух…………………………………………………….. 20 лв.

21. Изследване на сърце и кръвообращение…………………………………….. 25 лв.

22. Физиотерапия – за един сеанс………………………………………………… 20 лв.

23. Евтаназия……………………………………………………..………………. . 30 – 50 лв.

24. Клизма:

котка, куче до 10 кг.………………………………………………….. 15 лв.

куче над 10 кг.……………………………………………………….. . 25 лв.

25. Аутопсия на куче и котка…………………………………………………….. 30 – 50 лв.

26. Аутопсия на птица…………………………………………………………… 20 лв.

27. Снемане на кожни шевове…………………………………………………….. 8 лв.

28. Поставяне на микрочип на куче и котка (без цената на микрочипа)………. 20 лв.

29. Издаване на ветеринарномедицински документи………………………….. 25 лв.

Хирургични и акушерски операции и манипулации *

В дадения ценоразпис е включена минималната стойност на положения труд, като стойността на вложените лекарства и консумативи се калкулира отделно!

1. Поставяне на обикновена превръзка……………………………………. 10 лв.

2. Поставяне на сложна превръзка……………………………….………. 15 лв.

3. Тоалет на рана…………………………………………………………….. 10 – 20 лв.

4. Отваряне на абсцес с последваща промивка…………………………. 20 – 30 лв.

5. Повърхностна (локална) анестезия……………………………………. 10 лв.

6. Обща анестезия…………………………………………………………. 25 лв.

7. Проводна анестезия…………………………………………………….. 25 лв.

8. Инфилтрационна анестезия……………………………………………. 25 лв.

9. Инхалационна анестезия……………………………………………….. 25 лв.

10. Обдишване с амбу и кислород………………………………………….. 20 лв.

11. Отсраняване на зъбен камък (инструментално)……………………….. 20 лв.

12. Отсраняване на зъбен камък (чрез ултразвук) – котка………………… 40 лв.

13. Отсраняване на зъбен камък (чрез ултразвук) – куче……….…………. 50 лв.

14. Изваждане на млечен зъб……………………………………………….. 20 лв.

15. Изваждане на постоянен зъб…………………………………………….. 30 лв.

16. Електрохирургична намеса при хиперплазия на венците…………….. 60 лв.

17. Пластика на твърдо небце……………………………………………….. 50 лв.

18. Отстраняване на чуждо тяло от фарингса – консервативно………….. 20 лв.

19. Трахеотомия………………………………………………………………. 50 лв.

20. Промиване и почистване на ухо………………………………….…….. 20 лв.

21. Операция на ухо (отхематом)…………………………………………….. 80 лв.

22. Отстраняване на тумори и полипи и ушна раковина и слухов канал 80 лв.

23. Резекция на слухов канал……………………………………………….. 100 лв.

24. Операция на клепач (ентропиум/ектропиум) за 1 бр…………………. 90 лв.

25. Операция на трети клепач с отстраняване на слъзна жлеза…………… 90 лв.

26. Операция на трети клепач с репониране на слъзна жлеза……………. 100 лв.

27. Операция на очна ябълка с репониране………………………………… 150 лв.

28. Операция на очна ябълка, включително екстирпация…………………. 150 лв.

29. Пункция на коремна кухина……………………………………………. 15 лв.

30. Пункция на гръдна кухина………………………………………………. 20 лв.

31. Пункция на пикочен мехур……………………………………………… 20 лв.

32. Катетеризация на пикочен мехур……………………………………….. 30 лв.

33. Стомашна промивка…………………………………………………….. 30 лв.

34. Лапаротомия и оперативна намеса при коремни рани………………… 100 лв.

35. Ентеротомия и цистотомия……………………………………………… 120 лв.

36. Резекция и анастомоза на черва………………………………………… 150 лв.

37. Гастротомия……………………………………………………………… 150 лв.

38. Спленектомия…………………………………………………….……… 150 лв.

39. Операция при умбиликална херния………………………………..…… 80 лв.

40. Операция при ингвинална херния……………………………………… 100 лв.

41. Операция при ингвинална херния – двустранна………………………. 150 лв.

42. Операция при перинеална херния…………………………………….. 150 лв.

43. Уретростомия………………………………………………………….. 150 лв.

44. Уретротомия………………………………………………………….… 100 лв.

45. Операция на фарингса и хранопровода……………………………….. 100 лв.

46. Резекция на ребра………………………………………………….…… 150 лв.

47. Ампутация на крайник………………………………………………… 100 – 150 лв.

48. Остеосинтеза на нефрагментирана фрактура…….……………………… 150 – 200 лв.

49. Остеосинтеза на фрагментирана фрактура…………………………… 200 – 250 лв.

50. Отстраняване на фиксиращи елементи след остеосинтеза………….. 80 лв.

51. Наместване, гипсиране/ шиниране при фрактура и луксация…….… 60 лв.

52. Операция на ректална и анална фистула……………………………… 80 лв.

53. Екстирпация на околоаналните сакове………………………..……… 80 лв.

54. Операция на слюнчената жлеза и слюнчения канал………………….. 100 лв.

55. Кастрация на женска котка……………………………………………… 100 лв.

56. Кастрация на мъжка котка……………………………………………… 50 лв.

57. Кастрация на женско куче…………………………………….……….. 90 – 200 лв.

58. Кастрация на мъжко куче………………………………………………. 50 – 100 лв.

59. Пиометра и овариохистеректомия кучка……………………..………. 80 – 150 лв.

60. Пиометра и овариохистеректомия котка…………………………………. 80 – 100 лв.

61. Терапевтична промивка на препуциум и пенис……………….……… 15 –.20 лв.

62. Операция на фимоза и парафимоза…………………………………….. 80 лв.

63. Цезарово сечение на кучка………………………………………………… 150 – 200 лв.

64. Цезарово сечение на кучка с реанимация на плодовете…….. . ……… 200 – 250 лв.

65. Цезарово сечение на котка………………………………………………. 120 лв.

66. Цезарово сечение на котка с реанимация на плодовете……………….. 150 лв.

67. Оперативно отстраняване на тумори от кожа и лигавици……………. 50 – 100 лв.

68. Оперативно отстраняване на тумори на млечна жлеза …….………… 100 – 150 лв.

69. Оперативно отстраняване на коремни тумори………………… ……… 100 – 150 лв.

1. Фризура ………………………………………………….….………….. 30 – 70 лв.

2. Къпане и сушене …………………………………………….……………. 30 – 70 лв.

3. Педикюр………………………………………………………………… 10 лв.

4. Почистване на уши……………………………………………………… 8 лв.

5. Почистване на очи……………………………………………………… 8 лв.

· котка/ куче до 20 кг…….. 25лв. (24 часа)

· куче над 20 кг. ………….. 30 лв.(24 часа)

· Животни, изискващи специални грижи – цени по договаряне

Забeлежка: *

1) В дадения ценоразпис е включена минималната стойност на положения труд, като стойността на вложените лекарства и консумативи се калкулира отделно!

2) В извънработно време цените се удвояват!

3) При работа със злонрави животни цените се завишават с 50%!

4) Преди започването на всяка операция се заплащат 50% от предполагаемата стойност!

5) При престой на болно животно на стационар, към дневната цена се добавя и цената на необходимите медикаменти за лечението му!

Обезпаразитяване, Кръвни изследвания, Тест IDEXX/ Ваксинация

Бонус: -10% от цената или безплатен ехографски преглед

Обезпаразитяване:

Външно– срещу бълхи и кърлежи

Вътрешно– срещу глисти и тении

Кръвни изследвания- Изследване на 15 клинични показатели и хематология.

Тест IDEXX- Изследване за наличие на дирофилариоза и 3 кърлежопреносими заболявания, някои от които опасни за човека.

Ваксинация- Срещу следните вирусни заболявания:

КучетаГана, Хепатит, Парвовироза, Параинфлуенца, Лептоспироза, Бяс.

КоткиКалицивирусна инфекция, Херпесвирусна инфекция, Котешка левкемия, Панлевкопения, Хламидийна инфекция.