Начало

От месец юни 2009 год. работим с пълен капацитет. Клиниката разполага с удобна чакалня онагледена с информационни материали за Вас и вашите любимци; кабинет за прегледи и манипулации; съвременно и комплексно оборудван хирургичен блок; лаборатория за хематологични, биохимични и микроскопски изследвания на кръв, урина, кожна тъкън и др. ; стационар за продължително или следоперативно лечение; пансион за домашни любимци; просторна градина за разходка на животните от стационара и пансиона.Богат асортимент от храна и аксесоари.

При нас е единственият по рода си ПАНСИОН ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ