Статия 5

Първото, което трябва да направите е да запазите самообладание, да успокоите животното и хората наоколо. За Ваша безопасност поставете превръзка на муцуната на кучето или наморник, или ако е коте, се пазете да не Ви одраска. Сложете го да легне на една страна. Ако се вижда кръвоносния съд, от който блика кръв, притеснете го с марля или пръст, докато Ваш помощник пригласи марли и бинт за стегната притискаща превръзка. Натискът й трябва да е толкова голям, че да спре кръвотечението. Тази превръзка не трябва да стои дълго време, затова възможно най-бързо закарайте пострадалото животно при ветеринарен лекар.
Само в изключително тежки случаи, е допустимо, да пристегнете с есмархов бинт или друг подръчен материал част от тялото. Това може да се направи само в случай, че кървенето не спира, въпреки притискащата превръзка, и ако раната се намира в областта на опашката или на някой от крайниците.
Превръзката на опашката или на крайника може да стои максимум 10 минути, после трябва да се отпусне за кратко, и отново да се стегне. Ако превръзката стои по-дълго време на крайника (опашката), се нарушава изхранването на тази част от тялото и съществува опасност от тежки увреждания.
Добре е да се обездвижи пострадалия крайник, както и цялото животно.

Стягащата превръзка на крайника или опашката може да се постави на показаните на картинката места :

Важно е да следите дишането и сърдечната дейност на животното и при нужда да му направите изкуствено дишане и сърдечен масаж.
Транспортирането до ветеринарната клиника трябва да стане по възможно най-бързия начин. Добре е докато пътувате, да се обадите в клиниката, за да могат лекарите да се подготвят за спешния пациент.