Пансион за домашни любимци

Пансионът/стационарът осигурява на Вашите домашни любимци:
• непрекъснат ветеринарномедицински контрол;
• двукратни разходки дневно;
• храна, съобразена със здравословното състояние на животното;
• козметично-хигиенни процедури;
• лечебен престой;
• топлинен комфорт по време на зимата;