Статия 16

Ехинококоза (на латински: Echinococcosis, нарича се още Кучешката тения, на гръцки ἐχῖνος – бодил, κόκκος – ядка) е типична зооантрополозна хелминтоза, на която половозрялата форма паразитира в червата на месоядните животни. Ларвната форма се развива във вътрешните органи на бозайниците, включително и човека. Не е възможно заразяване човек – човек

Кучето е най-благоприятният краен гостоприемник у нас. По-често са заразени скитащите и овчарските кучета,отколкото ловните и домашните. Заболяването е широко разпространено и сред хората. Поради факта, че имат сложно развитие, защото освен от краен гостоприемник (домашните и диви кучета, чакали, хиени, лисици, рисове, койоти, порове и др.), те се нуждаят от междинен гостоприемник (човек, селскостопански животни – овце, кози, едър рогат добитък, коне, свине и др.)
Достигнал до полова зрелост пребивава в тънките черва на крайните гостоприемници, кучета или други месоядни. Полово зрелите проглотиди които се намират в края (опашката) на глиста освобождават яйцата, които преминават във фекалиите. С екскрементите на кучето те попадат във външната среда и замърсяват тревата, плодовете, зеленчуците и водата. Немалка част от тях полепят и по козината на кучето. След поглъщане от подходящ междинен гостоприемник (при естествени условия: овце, кози, свине, говеда, коне, камили и човек), яйцата се излюпват в тънките черва и освобождават онкосфери, които проникват активно през чревната стена и мигрират по кръвоносната система до различни органи (бял дроб, бъбреци, панкреас, далак, главен мозък и дори окото), най-често до черния дроб или белия дроб.
хинококовата киста (мехур), представлява ларвна форма на кучешката тения. За първите пет месеца от развитието си, кистата достига размери около 3-5 мм – колкото просено зърно. След петия месец се формира фиброзна капсула, която е израз на защитна реакция от страна на организма. Стената и се състои от два слоя – хитинова и герминативна мембрана. Последната произвежда и „ражда” сколекси. Това са главичките на бъдещите тении. Те плуват свободно в течността на кистата и формират т.нар. хидатиден пясък. Броят на сколексите в една киста може да надхвърли 2 милиона.

Лечение и профилактика: Медикаментозно и Хирургично.

Предпазни мерки.
• Индивидуалната профилактика при човека е свързана главно със стриктната лична хигиена на ръцете и грижливото измиване на плодовете и зеленчуците преди тяхната употреба.
• Стопански полезните кучета и тези които се отглеждат по домовете, периодично, по схема, задължително се подлагат на дехелминтизация ( обезпаразитяване) на всеки 8 седмици/
• Особено важен е ветеринарно-санитарният контрол при клането на животни.
• Ехинококозните органи на животни се унищожават задължително.
• При обработка на кожи от кучета или лисици да се използват ръкавици и специално работно облекло
Личните грижи в ежедневието за недопускане заразяване с кучешка тения са свързани с:
– • Прекъсване на всякакви контакти с бездомни и скитащи кучета.
– • Системно обезпаразитяване на домашните кучета.
– • Измиване на ръцете след всяко занимание с домашно куче и особено преди хранене.
– • Щателно миене на всички зеленчуци и плодове преди тяхната консумация, с особено внимание към листните зеленчуци.
– • При никакви обстоятелства на площадките и терените, където играят и прекарват времето си деца, да няма достъп на каквито и да били кучета и котки.
Ръцете се мият ПРЕДИ всяко ядене и СЛЕД всяко пипане на игривото куче на съседа. Децата да се учат на същото.